Privacybeleid Stichting Pamoja Kenia incl. de webshop

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting Pamoja Kenia omgaat met de aan haar toevertrouwde (persoonsgegevens), met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.

Stichting Pamoja Kenia legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap (lidmaatschap) of de verwerking van een eenmalige gift. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Spreadsheet donateuradministratie; persoonsgegevens

-Aanmelddatum

-Herkomst (bijvoorbeeld onbekend, nieuwsbrief, website, persoonlijk contact)

-Voorletters:

-Voorvoegsel:

-Naam:

-Adres:

-Postcode:

-Woonplaats:

-Nieuwsbrief: J/N

-Emailadres: Alle correspondentie met de donateurs wordt per mail verstuurd.

-Betaalperiode: 1 x per jaar.

-Toegezegd bedrag donateur: geen toegezegd bedrag

-Betaalwijze: bankoverschrijving

-Banknummer:

-Bedanken: J/N

-Telefoonnummer: Wij vragen toestemming om het telefoonnummer op te nemen in onze administratie om onze donateur incidenteel (hooguit 2 x per jaar) te benaderen om te vragen of men wel/niet donateur wil blijven of een éénmalige donatie wil doen.

-Afmeldingsdatum:

Donateuradministratie; locatie

De spreadsheet donateursadministratie wordt lokaal beheerd op een PC bij bestuurder Marion van de Voort.

Marion van de Voort maakt iedere maand een back-up van de systemen. De back-up staat op een losse schijf die zij bewaart in een afsluitbare lade.

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan info@pamoja-kenya.com of pamojakenya13@gmail.com.

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

Stichting Pamoja Kenia zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden

Spreadsheet donateursadministratie; beheer

Nieuwe donateurs melden zich aan bij het secretariaat dat wordt bemand door Marion van de Voort.

Marion van de Voort levert de nieuwe aanmeldingen aan en verwerkt deze in de spreadsheet.

Afmeldingen komen eveneens binnen bij het secretariaat.

De afmeldingen worden eveneens verwerkt door Marion van de Voort. Afmeldingen worden nog 2 jaar in het systeem bewaard.

Back-up en encryptie

De spreadsheet donateursadministratie wordt lokaal beheerd op een PC bij Marion van  de Voort.

Marion van de Voort maakt iedere maand een back-up van de systemen. De back-up staat op een losse externe harde schijf die zij bewaart in een afsluitbare lade.

Nieuwe donateurs melden zich aan bij het secretariaat dat wordt bemand door bestuurder Marion van de Voort. Ook de antwoordformulieren die worden ingevuld op de website, komen binnen bij het secretariaat.

De aanmeldformulieren worden versleuteld verstuurd.

Webshop

Stichting Pamoja Kenia mag alle gegevens verzamelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de order die wordt vastgelegd in de Spreadsheet webshop. Stichting Pamoja Kenia mag de gegevens na het uitvoeren van de order nog 7 jaar bewaren vanwege de administratieve verantwoording van de order.

Webshop; back-up en encryptie

De spreadsheet webshop wordt lokaal beheerd op een PC bij Marion van  de Voort.

Marion van de Voort maakt iedere maand een back-up van de systemen. De back-up staat op een losse externe harde schijf die zij bewaart in een afsluitbare lade.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Stichting Pamoja Kenia
+31(0)654658978
info@pamoja-kenya.com

pamojakenya13@gmail.com