Wij voeren projecten uit op het gebied van water- en sanitair waarbij we ook werkgelegenheid scheppen. Onze projecten voeren wij uit in het gebied Matsangoni bij de stad Kilifi in Kenia. We werken op dit moment aan deze projecten:
–         aanleg van waterputten in Matsangoni
–         aanleg Flush, Shower and Go in 5 dorpen van Matsangoni

Projecten

Aanleg van waterputten

De inwoners van Matsangoni sparen met elkaar zelf voor de aanleg van de waterputten. Onze stichting ondersteunt hen bij de aanleg en het werven van extra fondsen. Matsangoni is een dorp met ongeveer 6.000 inwoners. Tot eind 2013 waren er geen sanitaire voorzieningen of waterputten. Philip Kahindi Kadenge, voorzitter van onze tak in Kenia en initiatiefnemer van dit project, heeft zes jaar gespaard om bij zijn eigen huis een waterput en watertank te realiseren. Hij gunt de rest van de gemeenschap hetzelfde gemak en hygiënische omstandigheden. Daarom heeft hij zich aangesloten bij onze stichting. De bewoners dragen zelf ook hun steentje bij. Per familie betalen ze per maand KES 500,- (ongeveer € 4,25) en sparen daarmee voor cement, zand, stenen en arbeid.

De inwoners zelf hebben al gezorgd voor een watertank in het dorp.

De inwoners zelf hebben al gezorgd voor een watertank in het dorp.

De waterput voordat er met zand, cement en stenen een duurzame constructie van gemaakt wordt.

De waterput voordat er een duurzame constructie van werd gemaakt.

Mede dankzij de benefietavond in 2013 hadden we voldoende geld opgehaald om een nieuwe waterpomp in Matsangoni te installeren.

Klik op de foto hiernaast en bekijk het YouTube fimpje.

Met de diapresentatie hieronder krijg je een indruk van het plaatsen van de waterpomp. 

Flush, Shower and Go

We hebben in 2014 een pilotproject Flush, Shower and Go afgerond. Dat deden we in samenwerking met GetItDone, een crowdfunding platform. Een gebouwtje voor ‘Flush Shower and Go’ is een openbare sanitaire voorziening waar dorpsbewoners kunnen douchen, naar het toilet kunnen en hun handen kunnen wassen.

Met de diapresentatie hieronder krijg je een indruk van de totstandkoming van dit pilotproject.