Siobhan Toebes van 070 Lifestyle Business Club heeft ons uitgekozen als goed doel tijdens hun netwerkbijeenkomst Lifestyle Business Event op 18 september in Caesar fitness + Spa Resort. Er was een loterij op die avond en de opbrengst daarvan was helemaal voor Stichting Pamoja Kenia. Dat heeft € 270,- opgebracht voor onze stichting! Een mooi begin voor ons volgende waterputproject in Kenia dat we in samenwerking met Wilde Ganzen willen realiseren.

Siobhan Toebes en Caesar: ontzettend bedankt voor deze gelegenheid om onze stichting onder de aandacht te brengen! We voelen ons zeer vereerd! We houden jullie op de hoogte over de gang van zaken.